Vlaams

Une version française est disponible ci-dessous


Beste klanten,

Onze The Phone House winkels zijn definitief gesloten.

Voor een dienst na verkoop, kan u zich wenden tot de dichtstbijzijnde Proximus Center.
Voor alle inlichtingen omtrent gsm’s, smartphones en tablets nodigen we u uit om een Proximus Center te bezoeken of om op volgende link te klikken: Proximus.be.
Voor alle inlichtingen over uw Lifeline verzekering, gelieve volgende site te raadplegen: Lifeline.be.

Wat betreft inlichtingen over uw abonnement:
  • Voor alle inlichtingen over de diensten en tarieven van Proximus nodigen we u graag uit in een Proximus center of om op volgende link te klikken: Proximus.be, voor inlichtingen betreffende Scarlet.be.
  • Voor alle inlichtingen omtrent een andere operator dan Proximus of Scarlet, gelieve contact op te nemen met een van de volgende operators:
We bedanken u voor uw loyaliteit gedurende al die jaren.
Het team van The Phone House

Français

Chères clientes, chers clients,

Nos magasins The Phone House sont définitivement fermés.

Pour un service après-vente, vous pouvez vous adresser au Proximus Center le plus proche.
Pour tous renseignements sur les GSM, smartphones et tablettes, nous vous invitons à vous rendre dans un Proximus Center ou à cliquer sur le lien suivant : Proximus.be.
Pour tous renseignements sur votre assurance Lifeline, veuillez consulter le site : Lifeline.be.

En ce qui concerne des renseignements sur votre abonnement :
  • Pour tous renseignements sur les services et tarifs de Proximus, nous vous invitons à vous rendre dans un Proximus Center ou à cliquer sur le lien suivant : Proximus.be et pour des renseignements concernant Scarlet : Scarlet.be.
  • Pour toutes demandes de renseignements sur un autre opérateur que Proximus ou Scarlet, merci de prendre contact avec cet opérateur :
Nous vous remercions pour votre fidélité durant toutes ces années.
L’équipe The Phone House.